?

Log in

No account? Create an account
эттидетти
енотики, хм
May 5th, 2019 
взирая на мир

залишу це тут. Як нагадування, якщо мені в голову зайде сприймати книжки на зразок "Теплая чашка в холодный день" як щось більше, ніж бажання автора заробити грошей.

"Риск ошибки в каждом эксперименте оценивается при помощи довольно простой операции, однако психологи не пользуются вычислениями для определения размера выборки, а принимают решения в соответствии с собственным, зачастую ущербным, пониманием." (c) Канеман.

Але ж я буду пам’ятати, що у різних наукових дісціплінах достатній розмір виборки -- різний (й у експпериментах нейрофізіологів наприклад досить малий)

я на Дриме lfirf.dreamwidth.org/profile
This page was loaded Sep 18th 2019, 9:12 am GMT.